Rodinné konstelace

 

  • Chcete mít harmonický partnerský vztah?
  • Porozumět svým dětem, rodičům, kolegům v zaměstnání, svým žákům, okolí?
  • Toužíte po naplňující práci, dostatku financí?
  • Být zdravý?
  • Chcete se dozvědět více?
  • Možná TO vyřeší Váš problém.
  • Kontaktujte mě, přijďte se zeptat. Uvidíte a uslyšíte.

Metoda rodinných konstelací je velmi hluboká a napravuje rodinné systémy napříč všemi generacemi skrze uvědomění, přijetí a uvolnění (odložení) břemen, osudů, které jsme převzali od svých předků, které nejsou naše a které nám brání žít své vlastní životy.

Tato metoda umožňuje "podívat se" na jakoukoliv situaci v našem životě (práce, zdraví, vztahy, archetypy, orgány apod.).
Díky přírodním a vesmírným zákonům, které se v ní uplatňují a fungují, je jedinečná, čistá a jasná a mě nepřestává překvapovat svou schopností odhalovat skutečné pravdy, otevírat tabu a uvádět život do řádu, což s sebou nese častokrát velká emoční uvolnění, konfrontaci se sebou, úlevu, změnu pohledu na naše předky i život sám.
Proto také tuto metodu využívám čím dál více ve své praxi a chovám k ní velký respekt a nesmírnou úctu a pokoru.
Systemické rodinné konstelace nám pomáhají vnést řád a harmonii do našich životů a učí nás přijímat život takový, jaký nám byl dán.

Systemické konstelace – co jsou a v čem nám pomáhají?

Mezilidské vztahy a pohled na ně z mnohem širší perspektivy než je obvyklé.
Co můžeme udělat pro to, abychom je přiměli zdravě fungovat?

Mezilidské vztahy mají v životě každého z nás velký význam již od samého narození. Na počátku je naše přežití i přijímání lásky závislé na rodičích. Podíváme-li se, kolik bolesti, nepochopení a utrpení s sebou vztahy přinášejí, zdá se, že nevíme jak je přimět zdravě fungovat.
Při práci s lidmi si člověk uvědomí, jak důležité pro nás vztahy jsou a také že mnoho lidí si vybere samotu jen z neschopnosti vypořádat se s bolestí, strachem a zklamáním, jež vztahy vnesly do jejich života. I takovýmto jednáním často jednoduše následujeme pocity svých rodičů nebo se s nimi ztotožňujeme. Opakujeme jejich osudy, a to ze slepé, nevědomé lásky.

Zakladatelem metody rodinných či systemických konstelací je německý psychoterapeut Bert Hellinger. Hellinger byl misionářem v Africe u kmene Zulu, potom studoval psychoanalýzu, NLP a primární terapii. Přitom si povšiml, že existuje jakási úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince. Po dlouhém výzkumu objevil, že tyto pocity mají původ v předposlední generaci originální rodiny. A nejedná se pouze o členy, které dotyčný jedinec znal, ale také o ty, které nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti v systému rodiny přítomni a na jednotlivé členy mají stále vliv, a to někdy velmi nebezpečný vliv ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí. Mnoho odborníků se nyní shoduje na tom, že více než polovina našich potíží nepramení z naší individuální historie, ale z historie systému celé rodiny a z toho důvodu techniky zaměřené na práci s jedincem nejsou účinné a je zapotřebí použít tzv. systémové terapie. Způsob, jakým se zmíněný přenos děje, je záhadou, ale jeho existence je zřejmá každému, kdo se jedinkrát s Rodinnými konstelacemi setkal.

Sebepoznávací metoda, známá pod názvem "rodinné konstelace" či „systemické konstelace“ se v současné době rychle šíří do mnoha oblastí psychoterapie, léčitelství a osobního rozvoje, ale i do podnikového poradenství, mediace a jiných poradenských profesí.Pokud se objeví konflikty a potíže uvnitř jakéhokoliv systému, lze tuto efektní, rychlou a velice účinnou metodu většinou s úspěchem uplatnit. Systémové zákony platí totiž zrovna tak v rodinném systému, jako v systému hospodářského podniku a organizace.

Technika systemické konstelace nám dává možnost tyto zákony poznat, lokalizovat jejich narušení a takto vzniklé, většinou chronické konflikty vyřešit. Toto se děje nejlépe v rámci práce skupiny, kde účastníci svou záležitost či problém krátce představí a společně s vyškoleným člověkem, který konstelaci vede a za pomoci ostatních účastníků konstelaci provedou.