Diagnostika

energetické a psychické nerovnováhy

Diagnostika EAV

Elektroakupunktura podle Dr. Vohla využívá poznatků východního a západního pojetí medicíny. Základem je spojení klasických akupunkturních bodů a dalších bodů s funkcemi vnitřních orgánů a jejich částí. Současný stav jednotlivých orgánů  a jejich funkcí se projevuje na kůži změnou elektrického potenciálu.

 • měření je levné, bezbolestné
 • měří se elektrický potenciál akupunkturních bodů na prstech rukou a nohou
 • umožňuje včasnou diagnostiku často před vypuknutím choroby
 • zjišťuje zanesení organismu parazity, viry, bakteriemi, těžkými kovy, toxiny apod. a způsob jejich odstranění přírodními prostředky
 • testuje vhodnost nebo nevhodnost substituční léčby
 • určí vhodné přírodní preparáty na harmonizaci přetížených nebo vyčerpaných meridiánů a orgánů s nimi souvisejících
 • následně lze kontrolovat účinnost zvolené terapie

Vnitřní zrcadlo

 • chcete poznat své silné a slabé stránky?
 • víte, na co se u sebe můžete spolehnout při řešení různých situací, problémů?
 • co můžete od sebe očekávat Vy a Vaše okolí a co nikoliv?
 • jak zacházíte s pravidly? Jste jejich spolutvůrcem nebo si rádi prosazujete svá pravidla nebo se naopak podřizujete?
 • jste silná individualita nebo spíše zapadáte do skupiny?
 • jaké vytváříte klima, jak působíte na ostatní a také sami na sebe?
 • jaké je Vaše vnitřní prožívání a vnejší projev, chování?
 • chcete vědět, proč se věci ve Vašem životě dějí tak, jak se dějí?
 • jste připraveni na změnu? Pokud ano, co je pro ni potřeba udělat?
 • Jinými slovy - chcete se podívat na sebe do křšťálově čistého zrcadla?

Kontaktujte mě a využijte jedinečné metody, která Vám poodhalí, co je uvnitř Vás.

Základní teorie asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století. Detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku.
Průlom v této oblasti přinesl v padesátých letech dvacátého století švýcarský psychoterapeut Max Lüscher. Jeho kniha „Lüscherův test“ byla přeložena do třiceti jazyků a jeho práce inspirovala řadu psychologů po celém světě.

Nadpis stránky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree.