Systemické rodinné konstelace

Životní řád a harmonie

Systemická rodinná konstelace napravuje rodinné systémy napříč generacemi. A to skrze uvědomění, přijetí a odložení břemen, které jsme převzali od předků.

Konstelace umožňuje nahlížet na jakoukoliv situaci v životě. Vnáší do něj řád a harmonii. Zároveň jej učí brát takový, jaký je.

 

 

 

Co můžete rodinnými konstelacemi získat

Kvalitnější partnerský vztah
Porozumění dětem, rodičům, kolegům i okolí
Naplňující práci s adekvátním ohodnocením

 

 

 

Jak to probíhá

Systemické rodinné konstelace pohlížejí na lidské vztahy z širší perspektivy. Při narození závisí láska a přežití na rodičích. Během let se však setkáváme s nepochopením. Pokud se s nim nevypořádáme, omyly rodiny opakujeme. Řada našich potíží pramení z rodinné historie. Nepomůže tak technika pracující s jedincem, ale systémová terapie

Konstelace řeší konflikty, i ty chronické. Děje se tak nejlépe ve skupině. Každý účastník svůj problém krátce představí. Pod mým vedením a za pomocí ostatních přítomných provedeme konstelaci k nápravě.