Uvolnění těla bolesti a emočního těla

Klíč se skrývá v psychice

S tělem bolesti se rodíme. Jsou to kumulativní přechodné energie, které se ukládají a neproudí. Když je neuvolníme, způsobují psychickou a posléze i fyzickou obtíž. 

Pokud věc řešíme jen na fyzicky – chemoterapie, operace, léky – nikdy nedojdeme k úplnému uzdravení. Nemoc se bude vracet a upozorňovat nás na řešení. To nespočívá v těle, ale v psychice. Jedním z výhodisek je úlevná terapie prof. Wagnera.

Terapie ART a terapie na uvolnění emočního těla

 

 

 

Výhody terapie

Rozklíčuje podstatu nemoci
Úleva pro tělo i mysl
Směřuje k trvalému zdraví
Osobní transformace
Energie a elán
Odhození celoživotní zátěže

 

 

 

Jak to probíhá

Pokud se zaměříme na rozpouštění přechodných i kumulativních energetických polí, vykročíme k osobní transformaci. Dojem z terapie může být velmi jemný. Ale až budete svědky změn uvnitř sebe, ucítíte její hloubku. Při sezení jste na lehátku v tachyonovém poli. Díky němu se snadno spojíte se zdrojem a svým vyšším Já. Propojením emočního bloku s myslí a vyšším Já dochází k uvědomění příčiny. Následně k uvolnění nahromaděné energie a uzdravení.

K trvalému zdraví musí dospělí absolvovat více terapií. Stejně jako nemoc nevzniká najednou, tak i uzdravení potřebuje čas a aktivní přístup. Počet sezení se liší od osoby. Dětem jich zpravidla stačí méně. K terapii vám stačí jediné – pochopit, že kumulovaná a přechodná energetická pole už nejsou prospěšná. V průběhu terapie budete na bezpečném místě, ať pole můžete propustit a obnovit.

Často kladené otázky

V čem přesně pokročilá technika uvolnění ART spočívá?

Existuje energie, která ovlivňuje náš život. Přesto v něm není ukotvena. Je přechodná z generace na generaci. Stejně jako karma, vás i ona energie následovala do života. Někteří se odkazují na ni odkazují jako na tělo bolesti. Nicméně jde jen o polovinu toho, co vlastně znamená. Jsou to i stíny, které nemůžeme vidět. Všechno, čím skutečně jste, to na nějaké úrovni ví. Ví, že stínová energie existuje. Vy také intuitivně víte, že vytváří bolest v životě. A stejně tak víte, že jste tady, abyste byli součástí vlastní transformace. Povědomí „TOHO“ existuje ve vaší vědomé mysli, vědomém těle, podvědomí i nevědomí. Božské světlo, vaše duchovní přítomnost pohybující se skrze vás také ví, že „TO“ existuje. Na určité úrovni to, čím jste, si je naprosto vědomé těchto energií. Použitím terapie pokročilého uvolnění umožňuji všemu, čím jste – mysl, tělo, emoce a duše – v uvolňování a rozpouštění přechodných a kumulativních energií ze života.

Co to znamená tělo bolesti?

Je známo tisíce let. V současnosti jej proslavil Eckhart Tolle v knize Moc přítomného okamžiku. Tolle však mluví pouze o kumulativních energetických polích. Problém je, že představují jen část těla bolesti. Tu část, která je nejjednodušeji vidět strukturou ega. Skutečně proces měnící život přichází až s rozpuštěním přechodných energetických polí. Protože tato pole nebyla popsána v moderních písemnostech, označujeme dle masově přijatého výrazu. Zejména proto, že miliony Tolleho čtenářů interpretovali tělo bolesti jako pole energie, které musí být rozpuštěno a uvolněno. Do terapie jsem začlenila pokročilou uvolňovací techniku vyvinutou prof. D. Wagnerem. A to spolu se specializovanými nástroji, které pomáhají při otevírání, rozšíření a rozpouštění obou – kumulativních i přechodných energetických polí.

Co znamenají kumulativní energetická pole?

Žijeme ve světě energie. V jejím rámci pak žijeme v realitě, kterou známe. Říkáme tomu náš život. Dokud žijeme v tomto těle, jsou tady energetická pole, která jej obklopují a udržují. Všechna účelná, kumulovaná a přechodná energetická pole dohromady vytvářejí, čemu věříme. Některé z energií se hromadí v průběhu života. Jde o traumata, která se drží v naší energetické struktuře. Ukotvují se do těla. Existují někde kolem nás. Tato Kumulativní Energetická Pole se mohou spustit mnoha způsoby. Bloky ve vašem systému mají přímý dopad a působí jako katalyzátor k vyvolání uvolnění těla bolesti. To se děje pomocí vašeho systému tak, aby struktura kumulované energie mohla opět získat energii. Vlivy kumulované energie na životy jsou vždy odlišné, ale přesto stejné. Oslabují nás. Někdy na chvíli, jindy déle. Jsou to traumata, která se stále objevují. Jsou tím, Stávají se součástí toho, kým si myslíme, že jsme. Někdo věří, že jsme přitahováni do stejné situace znovu a znovu. Například ve vztahu – když se někdo dostane k druhému příliš blízko, daná osoba se může automaticky odtáhnout. Ne proto, že by člověk něco provedl. Ale proto, že v rámci jeho reality existuje kumulativní energetická struktura. Ta reaguje dříve, než člověk dokáže zjistit, co se opravdu děje. Kumulativní energie jsou spojeny s minulostí a projekcemi, co se stane v budoucnosti. Dříve byly užitečné, ale člověk se vyvinul nad jejich rámec. Nemusíme se chránit před ohněm. Osvojili jsme si jej jako nástroj a upustili od potřeby se ho bát. Už nepotřebujeme, aby nás energetická kumulativní pole chránila.

Co jsou to přechodná energetická pole?

Mohou výrazně ovlivnit životy. Byla vsunuta do naší reality bez vědomí ega. Ego může cítit, že existují, ale jsou mimo jeho kontrolu. Žádné jiné živé struktury na planetě tyto energie nedrží. Z vědeckého hlediska se přechodné formy energie používají v řadě technologií. Př. – roku 1796 byla objevena homeopatie. Homeopatické přípravky jsou příkladem, kde umístíme molekulární strukturu do lepkavého prostředí. Následně se zředí do bodu, kdy již skutečná molekulová substance neexistuje. Nicméně její energetická struktura stále zůstává. Voda je často používaná kvůli lepivosti nebo nižšímu než optimálnímu množství energie. To umožňuje energetické struktuře otisknout informaci do struktury vody. Pomocí homeopatie můžeme studovat, jak snadno jsou přechodná energetická pole převedena z generace na generaci. Když je plod v lůně matky, její přechodná energetická pole se přenáší na nenarozené dítě. To převezme pole bez znalosti původní informace. Pokud se cyklus nepřetrhne, pokračuje dál a dál.