Uvolnění těla bolesti

Technika uvolnění těla bolesti, neboli ART (Advance Release Technique – pokročilá technika uvolnění) je jemná, ale hluboká. Je bezpečná a vhodná pro děti i dospělé. Je pozoruhodné sledovat transformaci dítěte po jedné z těchto terapií. Vzhledem k tomu, že dětská mysl se neplete do cesty, transformace není zpochybňována, ale je integrována do systému jedince.

Pokročilá technika uvolnění (ART) a Tělo bolesti

Existuje energie, která ovlivňuje celý váš život. Přesto tato energie není ukotvena ve vašem životě. Je to přechodná energie, přecházející z jedné generace na druhou. Stejně jako karma, tato energie vás následovala do tohoto života. Někteří se odkazují na tuto energii jako na tělo bolesti. Nicméně je to pouze jen polovina toho, co to vlastně je. Jsou to stíny, které nemůžeme vidět. Všechno, čím skutečně jste, to na nějaké úrovni ví. Ví, že tato stínová energie existuje. Vy intuitivně víte, že to vytváří nežádoucí bolest ve vašem životě. A stejně intuitivně víte, že dnes jste tady, abyste byli součástí vaši vlastní transformace.

Povědomí "TOHO" existuje ve vaši vědomé mysli, vědomém těle, vašem podvědomí i nevědomí. Božské světlo, vaše duchovní přítomnost, která se pohybuje skrze vás také ví, že "TO" existuje. Na určité úrovni vše, čím jste, si je  naprosto vědomé těchto energií. Použitím terapie pokročilého uvolnění umožňuji všemu, čím jste – vaše mysl, tělo, emoce a duše - v uvolňování a rozpouštění přechodných a kumulativních forem energie z vašeho života. Navždy.

Tělo Bolesti

Tělo bolesti je známo již tisíce let. Hovořilo se o něm mnoha způsoby. Ale když se myšlenka těla bolesti stala součástí práce Eckharta Tolle v jeho knize “Moc přítomného okamžiku”, Tolle vynesl toto téma na světlo miliónům čtenářů. Ale to, co si čtenář nemůže uvědomit je, že Tolle mluví pouze o kumulativních energetických polích. Problémem je, že kumulativní energetická pole představují pouze část celého těla bolesti. Tu část, která je nejjednodušeji vidět strukturou ega. Skutečně proces měnící život přichází až s rozpuštěním přechodných energetických polí.

Protože tato pole nebyla popsána v žádných moderních písemnostech, rozhodli jsme se je společně označovat podle nejpopulárnějšího literárního výrazu přijatého masou. Zejména proto, že miliony Tolleho globálních čtenářů interpretovali tělo bolesti jako pole energie, které musí být rozpuštěno a uvolněno.

Do této terapie jsem začlenila pokročilou uvolňovací techniku vyvinutou Profesorem Davidem Wagnerem, spolu se specializovanými nástroji, které pomáhají při otevírání, rozšíření a rozpouštění obou kumulativních energetických polí i přechodných energetických polí.

Kumulativní Energetická Pole (KEP)

Žijeme ve světě energie. V rámci tohoto světa energie žijeme v realitě, kterou známe. Říkáme tomu náš život. Nazýváme to naše životní situace. Můžeme to nazvat mnoha způsoby, ale faktem je, že to definuje, jak existujeme den za dnem.
Dokud žijeme v tomto těle, jsou tady energetická pole, která toto tělo obklopují a udržují. Všechna účelná, kumulovaná a přechodná energetická pole. Všechna tato pole dohromady vytvářejí to, čemu věříme a nazýváme náš život.

Některé z těchto energií se hromadí v průběhu našeho života. Jsou to traumata, která se drží v naší energetické struktuře. Ukotvují se do našeho těla. Po celou dobu existují někde kolem nás. Tato Kumulativní Energetická Pole mohou být spuštěna mnoha způsoby. Bloky ve vašem systému mají přímý dopad a působí jako katalyzátor k vyvolání uvolnění těla bolesti. To se děje pomocí vašeho systému tak, aby struktura této kumulované energie mohla opět získat energii.

Historicky tato kumulovaná energetická pole dostala mnoho jmen. Eckhart Tolle přinesl jejich globální povědomí tím, že je identifikoval jako hlavní aspekt těla bolesti. Ať už se jim říká jakkoliv, je jasné, že jejich vlivy na naše životy jsou vždy odlišné, ale přesto stejné. Oslabují nás… někdy na chvíli, minutu, hodinu nebo možná dny a někdy i déle. Jsou to traumata, která se bohužel i nadále znovu objevují v našich životech. Jsou tím, co je nám známé. Stávají se součástí toho, kým si myslíme, že jsme.

Někteří věří, že jsme přitahováni do stejné situace znovu a znovu a znovu. Například ve vztahu, když se někdo dostane k někomu příliš blízko, tak ta osoba může automaticky začít odtláčet toho druhého od sebe. Ne proto, že ten člověk udělal něco, co odůvodňovalo aby byl odtlačen; ale proto, že v rámci jejich reality existuje kumulativní energetická struktura, která reaguje dříve, než se člověk může dostat dostatečně blízko, aby zjistil, co se opravdu děje.

Kumulativní energie jsou vždy spojeny s minulostí a projekcemi, co se stane v budoucnosti. Kdysi dávno byly potřebné. Ale teď jsme se víceméně vyvinuli nad rámec jejich užitečnosti. Vyvinuli jsme se nad rámec toho, že se musíme chránit před ohněm, protože ten nás může spálit. Místo toho jsme si ohěn osvojili jako nástroj a upustili jsme od potřeby se ohně bát. To je to, co se musí stát se všemi kumulovanými enerergetickými poli. Už je nepotřebujeme, aby nás chránila.

Přechodná Energetická Pole:
Přechodná energetická pole jsou velmi odlišná od Kumulativních energetických polí. Přechodná energetická pole mohou výrazně ovlivnit naše životy. Byla vsunuta do naší reality bez vědomí ega. Ego může cítit, že tam něco existuje a je to mimo jeho kontrolu.

Přechodné energie existují v lidské realitě ega. Žádné jiné živé struktury na planetě tyto přechodné energie nedrží. Je však velmi zajímavé si uvědomit, že z vědeckého hlediska je použití přechodných forem energie aplikované v řadě technologií.

Například v roce 1796 byla objevena homeopatie. Homeopatické přípravky jsou jednoduchým příkladem, kde umístíme nějakou molekulární strukturu do lepkavého prostředí, a potom se to zředí do bodu, kdy již tato skutečná molekulová substance neexistuje. Nicméně její energická struktura tam stále zůstává. Voda je často používaná kvůli její lepivosti nebo jejím nižším, než optimálním množstvím energie. To umožňuje energetické struktuře otisknout svou informaci do energetické struktury vody.

Pomocí modelu homeopatie můžeme studovat, jak snadno jsou přechodná energetická pole převedena z generace na generaci. Když je plod v lůně matky, její přechodná energetická pole jsou převedena na nenarozené dítě. Nenarozené dítě přebere tato přechodná energetická pole bez znalosti původní informace.

A tak to je, že struktura přechodné energie se přenáší z matky na dítě z generace na generaci. A tento cyklus pokračuje pokud není přetržený.

Pokud se zaměříme na rozpouštění jak přechodných, tak i kumulativních energetických polí, vykročíme směrem k osobní transformaci. Dojem z této terapie může být jemný, ale přesto, když budete svědky změn, které ucítíte uvnitř, zjistíte, jak skutečně hluboké ty změny jsou.

Počet potřebných terapií se hodně liší od osoby k osobě. Malé děti obvykle vyžadují méně terapií, než dospělí. Takže není pro mne neobvyklé začlenit tuto práci do každé terapie.

Jediné, co musíte udělat, je pochopit, že kumulovaná a přechodná energetická pole již nejsou prospěšná. Je potřebné si uvědomit, že v průběhu terapie budete na bezpečném místě, abyste pochopili, že dnes máte možnost je propustit a obnovit.